Pressupostos Participatius 2018

Pressupostos Participatius de La Font d’en Carròs (I Edició):
Propostes a votació.

Resultats Processos Participatius 2018

Vots Proposta
21,75 "Skatepark
19 Llar juvenil
12,75 Desfibril·ladors
9,25 Energies renovables
7,25 Engrunsadors
4 Parc gossos
4 Millores parc
3,75 Camp petanca
0,5 Màquina d'excrements