AVÍS LEGAL – CONDICIONS D’ÚS

A través del present, l’Ajuntament informa de les Condicions i Termes Generals que regulen l’accés, navegació i ús del Portal de Participació de l’Ajuntament de La Font d’en Carròs. En particular, informa i regula l’accés i ús dels següents llocs web:

Finalitat del Portal de la Participació

Aquest Portal té per objecte posar a disposició dels veïns i les veïnes tota mena de serveis i informacions relacionades amb la participació ciutadana.

Usuari o usuària

Per l’accés, navegació pel Portal d’Internet de l’Ajuntament de La Font d’en Carròs i/o per la utilització dels serveis inclosos en aquest, Vosté adquireix la condició d’Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions i Termes Generals d’Ús i  de les Condicions Particulars, que en el seu cas regisquen la prestació dels serveis que es disposaren en el lloc web, sense perjudici de l’atenció i compliment per part de l’Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculats des del Portal, de les quals no respon l’Ajuntament de La Font d’en Carròs.

L’Ajuntament de La Font d’en Carròs podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d’Ús, així com les Condicions Particulars, que s’establiren. 

En tot cas, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’Ajuntament de La Font d’en Carròs ofereix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu:

(i) No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. 

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícita o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l’Usuari no podrà intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les claus d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Accés al Portal de la Participació

L’usuari o usuària accedirà al Portal i farà ús del contingut del mateix conforme a la legalitat vigent en el moment. L’usuari o usuària no podrà utilitzar el present web amb cap finalitat o propòsit que siga ilegal o estiga prohibit per les presents condicions d’ús. 

En concret, l’usuari o usuària no podrà accedir al Portal de manera que danye, deteriore, inutilitze o sobrecarregue els serveis i/o la informació oferta; tampoc podrà interferir l’ús d’aquests serveis i/o la informació per tercers, ni per intrusió o per qualsevol altre mitjà no autoritzat. 

L’Ajuntament de La Font d’en Carròs es reserva el dret a suspendre temporalment  l’accés al Portal de la Participació, sense avís previ, de forma discrecional i temporal.

Gratuïtat d’accés

L’accés al Portal i l’ús dels serveis que des d’aquest s’ofereixen tenen caràcter gratuït.

Acceptació de les condicions d’ús

L’usuari o usuària déu llegir aquestes condiciones d’ús, així com també totes aquelles que per cada servei concret ofert des del Portal de la Participació es determinen. Igualment déu llegir l’Avís Legal i la Política de Privacitat i Protecció de Dades. Qualsevol dubte o consulta en relació a las mateixes pot ser adreçada a participaciolafontdencarros@gmail.com.

L’accés o ús dels serveis oferts des del Portal de la Participació implica la acceptació sense reserves de tots els termes referits d’accés al Portal i ús dels serveis, Avís Legal i Política de Privacitat i Protecció de Dades.

Caràcter de la informació publicada en el Portal

Les informacions oferides mitjançant aquest mig tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

L’Ajuntament de La Font d’en Carròs procura que aquesta informació siga exacta i precisa, i procedeix a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant això, l’Ajuntament de La Font d’en Carròs no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La informació continguda en el Portal pot ser modificada i actualitzada per l’Ajuntament de La Font d’en Carròs, sense necessitat d’avís previ, tant quant al seu contingut com al seu disseny i presentació.

Responsabilitat

L’Ajuntament de La Font d’en Carròs no es fa responsable dels danys i perjudicis que es pogueren derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a l’Ajuntament de La Font d’en Carròs, que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics. 

(iii) Que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguen atribuïbles a l’Ajuntament de La Font d’en Carròs. 

(iv) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a l’Ajuntament de La Font d’en Carròs, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

Propietat intel·lectual i industrial. 

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el Portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor de l’Ajuntament de La Font d’en Carròs.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que medie autorització expressa de l’Ajuntament de La Font d’en Carròs

La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquesta seu, atorgada a l’Usuari, es limita a la descàrrega d’aquest contingut i l’ús privat d’aquest. De conformitat amb l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les Administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals: (a) Que el contingut de la informació no siga alterat.(b) Que no es desnaturalitze el sentit de la informació (c) Que se cite la font i (d) Que s’esmente la data de l’última actualització.

Revisió de les condicions d’ús

L’Ajuntament de La Font d’en Carròs es reserva la facultat de modificar les condicions d’ús per a la participació en el Portal.